Ống Hút Bã Mía – Hộp Cơm Bã Mía

2.000 1.800

Ống Hút Bã Miá – Hộp Cơm Bã Mía. Giải pháp xanh bảo về môi trường cùng với ống hút tre, ống hút cỏ bàng, ống hút gạo, ống hút thủy tinh. inox

 

 

0988235035