Monthly Archives: June 2020

Shop Là Xanh Tại Amazon.com Mỹ

La Xanh Bamboo Drinking Straws are imported from Vietnam. Sun dried and handcrafted by Vietnamese farmers our Bamboo Straws are hard but smooth, strong yet flexible. We are 100% environmentally friendly, we encourage people to reduce plastic into the environment.
La Xanh Reusable Bamboo Drinking Straws are multipurpose reusable drinking straws suitable for children and adults. Strong, durable and washable our Bamboo Straws are long lasting, odorless and tasteless, they will not absort any flavours. Simply wash, clean and youre ready to go. Suitable for dishwasher.

Xuất Khẩu Ống Hút Cỏ Bàng Đi Đài Loan

xuat hang di taiwan

nếu không là ngọn lửa bùng cháy thì hãy là chiếc lá màu xanh tô điểm cho khu rừng. Với triết lý hoạt động đó, chúng tôi không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao sản lưởng của sản phẩm ống hút cỏ  bàng. Các đơn hàng xuất khẩu lớn chúng tôi đều hoàn thành vượt chỉ tiêu và tiến độ đề ra..

Lại Một Đơn Hàng Ống Hút Tre & Ống Hút Cỏ Bàng Của Là Xanh đến Phương Trời Xa

Là Xanh luôn hướng tới việc sản phẩm của mình càng thân thiện với môi trường, càng giảm xả rác nhựa càng tốt. Thương hiệu luôn nỗ lực từng ngày, trong từng hành động nhỏ qua các sản phẩm ống hút tre và ống hút cỏ bàng.

Contact Me on Zalo
0903602035